Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Apartamenty Zdrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (ADO)
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Apartamenty Zdrowie spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k. (nr KRS 492319) z siedzibą w Warszawie. W sprawach dotyczących danych
osobowych mogą się Państwo kontaktować się z nami:
• listownie na adres: Aleja Prymasa Tysiąclecia 48A, 01-242 Warszawa
• pocztą elektroniczną na adres e-mail: odo@apartamentyzdrowie.pl
2. Przetwarzać będziemy wyłącznie te Państwa dane, które od Państwa otrzymamy, w szczególności będą
to dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), na podstawie Państwa zgody
na przetwarzanie danych osobowych (Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO).
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, to jest:
• w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania oferty dot. produktów i usług oferowanych
w inwestycji Apartamenty Zdrowie, drogą elektroniczną lub telefoniczną (tzw. marketing
bezpośredni),
• w celu przygotowania i zawarcia umowy rezerwacyjnej wybranych przez Państwa nieruchomości,
• w celu przygotowania i zawarcia umowy lub umów, w wyniku których staną się Państwo
właścicielami nieruchomości (takich jak umowa deweloperska, umowa przedwstępna sprzedaży,
umowa przenosząca własność nieruchomości),
• w celu dokonania wszelkich niezbędnych czynności towarzyszących transakcji nabycia nieruchomości
przez Państwa, np. koniecznych do wywiązania się przez nas z ciążących na nas obowiązków
prawnych lub zobowiązań wobec podmiotów współpracujących z nami przy obsłudze sprzedaży
nieruchomości.
4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu, w którym dalsze przetwarzanie tych danych okaże się
zbędne z punktu widzenia wyżej wskazanego celu przetwarzania danych osobowych lub przez okres określony
przepisami prawa, które zobowiązują ADO do dłuższego przechowywania danych osobowych.
5. Państwa dane przekażemy w niezbędnym zakresie podmiotom współpracującym z ADO: pracownikom,
współpracownikom lub podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w szczególności usługi informatyczne,
marketingowe, telekomunikacyjne, księgowe, prawne. W każdym wypadku będzie odbywać się to na
podstawie stosownego upoważnienia lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
W szczególności powierzymy Państwa dane osobowe nast. podmiotom:
• Platforma Mieszkaniowa SA, która zajmuje się kompleksową obsługą procesu sprzedaży
nieruchomości w ramach inwestycji Apartamenty Zdrowie. To jej pracownicy i współpracownicy
będą się z Państwem kontaktować i przedstawiać oferty naszych nieruchomości,
• Apartamenty Zdrowie Sp. z o.o. który jest komplementariuszem i zarządza spółką Apartamenty
Zdrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
• Raiffeisen Bank Polska S.A. obsługujący rachunek powierniczy, służący do wpłat na poczet ceny
nabycia nieruchomości w przypadku, gdy zawrą Państwo umowę deweloperską.
6. Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych i wyrażenie stosownych zgód jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych
uniemożliwi przedstawienie Państwu jakichkolwiek informacji nt. produktów i usług oferowanych w inwestycji Apartamenty Zdrowie

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.